Les aquarelles

Aquarelles

Rondeur -  Atelier Christian Ruiz Vence

Rondeur - Atelier Christian Ruiz Vence

Crayon aquarelle 18 x 16 ( VENDU )

La boule -  Atelier Christian Ruiz Vence

La boule - Atelier Christian Ruiz Vence

Crayon aquarelle 18 x 17 ( VENDU )

Averse - Atelier Christian Ruiz Vence

Averse - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 22 x 15

Azur - Atelier Christian Ruiz Vence

Azur - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 18 x 15

Esquinade - Atelier Christian Ruiz Vence

Esquinade - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 12 x 10

Fond marin - Atelier Christian Ruiz Vence

Fond marin - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 12 x 11

La cascade - Atelier Christian Ruiz Vence

La cascade - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 32 x 30

La houle - Atelier Christian Ruiz Vence

La houle - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 50 x 50

La plage - Atelier Christian Ruiz Vence

La plage - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 23 x 15

Le baou - Atelier Christian Ruiz Vence

Le baou - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 16 x 11