Les aquarelles

Aquarelles

Le jardin - Atelier Christian Ruiz Vence

Le jardin - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 11 x 9

Les baigneurs - Atelier Christian Ruiz Vence

Les baigneurs - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 15 x 11

Les georges - Atelier Christian Ruiz Vence

Les georges - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 22 x 15

Les notes - Atelier Christian Ruiz Vence

Les notes - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 17 x 15

Les voiliers - Atelier Christian Ruiz Vence

Les voiliers - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 31 x 26

Marine - Atelier Christian Ruiz Vence

Marine - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 16 x 12

Nuage - Atelier Christian Ruiz Vence

Nuage - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 22 x 15

Promenade - Atelier Christian Ruiz Vence

Promenade - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 23 x 16

Tempête - Atelier Christian Ruiz Vence

Tempête - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 18 x 13

Tournesol - Atelier Christian Ruiz Vence

Tournesol - Atelier Christian Ruiz Vence

Aquarelle 32 x 24